Новые товары

Новые товары
Все новые товары

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Загальні положення

1.1. Дана публічна оферта є офіційною пропозицією Stitch House, далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», та розмістити Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://stitch-house-market.com» (далі -«Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • - «Товар» – аксесуари та матеріали для вишивки, а також інші групи Товарів в асортименті, які представлені в Інтернет-магазині.
 • - «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • - «Сайт» – веб-сайт, що розміщений в мережі інтернет.
 • - «Продавець» – фізична особа-підприємець, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • - «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • - «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • - добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • - самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • - оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • - обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. У разі відсутності товару на складі Продавець зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. У разі відсутності товару Покупець має право замінити його на будь-який інший товар, представлений в Інтернет-магазині, відмовитися від даного товару або відмінити замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Ціна на Товари встановлюється в національній валюті України (гривня), вона включає в себе всі розрахунки податків, є кінцевою та обов’язковою як для Покупця, так і для Продавця.

5.2. Продавець може змінювати ціну Товару в односторонньому порядку до моменту оформлення замовлення. Після оформлення замовлення ціна не може змінюватися, незалежно від будь-яких коригувань цін.

5.3. Покупець сплачує Продавцю вартість замовлених Товарів шляхом внесення попередньої оплати згідно з цінами, що розміщені на сайті Продавця.

5.4. Оплата замовлень здійснюється за допомогою платіжних карток Visa/Mastercard, системи Приват24 та платіжного сервісу Liqpay. Інформація на сторінці "Оплата товаров"

5.5. Покупець має право відмовитись від прийняття Товарів, що можуть бути повернуті відповідно до норм чинного законодавства Продавцеві.

5.6. Фінансові зобов’язання Покупця за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем суми вартості замовлених товарів.

5.7. У разі ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складу транспортної компанії, обраної покупцем.

6.2. Покупець отримує замовлений Товар на складі транспортної компанії. Інформація на сторінці "Доставка"

6.3. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

6.4. Доставка здійснюються щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

6.5. Датою отримання Товару вважається дата підписання Покупцем товаросупровідних документів, які підтверджують факт отримання його Покупцем.

Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець має право: - в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • - оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • - оформити електронний договір;
 • - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • - змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • - за незначну невідповідність колірній гамі товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через особливості передачі кольору монітору комп'ютера чи гаджетів;
 • - за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • - за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • - за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • - за передачу Покупцем своїх особистих даних, в тому числі логіну і паролю третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Обробка та захист персональних даних

9.1. Персональні дані обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог та на підставі Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Замовляючи товари в Інтернет-магазині, Покупець дає згоду продавцю на обробку наданих ним персональних даних з метою створення історії покупок, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, а також включення їх до бази даних інтернет-магазину.

9.3. Продавець зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупця, а також щодо іншої інформації Покупців, яка стала відомою Продавцю, у зв’язку з виконанням положень цих Правил, за винятком випадків, коли така інформація:

 • - є загальнодоступною;
 • - розкрита з дозволу Покупця;
 • - вимагає розкриття у випадках, встановлених законодавством, та/або при надходженні запитів від уповноважених органів державної влади.

Право інтелектуальної власності

10.1. Вся інформація, яка міститься на Веб-сайті Інтернет-магазину, належать Продавцю на праві інтелектуальної власності. Ніхто не можете копіювати, публікувати або будь-яким іншим чином поширювати матеріали Веб-сайту без попередньої письмової згоди Продавця, окрім як для особистого користування.

Інші умови

11.1. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

11.2. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.3. Інтернет-магазином можуть користуватися лише особи віком від 18 років. Реєструючись на Веб-сайті Інтернет-магазину, ви гарантуєте, що є повнолітнім та володієте необхідним обсягом цивільної дієздатності для використання Веб-сайту Інтернет-магазину.

11.4. Будь-яка особа, яка не досягла повноліття, може користуватися Інтернет-магазином лише за згодою батьків або опікунів.

11.5. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті stitch-house-market.com

Порядок повернення товару належної якості

12.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно Закону України «Про захист прав споживачів».

12.2. Покупець має право протягом 14 днів повернути Товар належної якості за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (у тому числі, пломби, ярлики) та інші споживчі властивості, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром.

12.3. У випадку, якщо Товар не відповідає зазначеним вимогам, Продавець має право відмовитися від обміну/повернення Товару.

12.4. Повернення вартості Товару здійснюється в той самий спосіб оплати, який Покупець використовував для проведення транзакції, або в будь-який інший спосіб за умови згоди Покупця на запропоноване Продавцем інше рішення.

12.5. За умови фактичного повернення Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

13.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

13.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

13.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.